Kinh nghiệmSeries hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt AHEM – an Ad-Hoc EMail server

Trong bài viết này Dexuat sẽ hướng dẫn bạn cài đặt AHEM – and Ad-Hoc Email Server. Đây là dịch vụ tạo email tạm thời miễn phí không giới hạn.

AHEM – an Ad-Hoc EMail server là gì ?

AHEM là một dịch vụ email tạm thời cho phép bạn sử dụng tên miền email@yourdomain.com để nhận email miễn phí. Email có thể được truy cập công khai bởi bất cứ ai nhưng nó cũng dễ dàng dùng một lần. Với điều này, bạn có thể đăng ký dịch vụ để dùng thử và không phải lo lắng về việc email của bạn sẽ bị thu thập và spam mail rác.

Bạn có thể tuỳ chỉnh email của mình thành email bất kỳ theo danh sách tên miền được hỗ trợ.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt AHEM Email Server theo từng bước vô cùng đơn giản.

Bài hướng dẫn được thực hiện trên aaPanel (aaPanel là gì?).

AHEM khác gì với các dịch vụ như Gmail,… ?

Điểm khác biệt:

 • Đầu tiên là bạn có thể tự do tạo không giới hạn các tài khoản, còn tạI Gmail chỉ được 1 trong một lần tạo (thực hiện tạo nhiều lần sẽ bị google chặn và toàn bộ khoá tài khoản).
 • AHEM chỉ hỗ trợ nhận email, không thể gửi email.
 • Email được tạo ra bởi AHEM hoặc các dịch vụ email tạm thời khác hầu hết sẽ không được chấp nhận trên các mạng xã hội lớn.

Ưu điểm của AHEM:

 • Rất dễ sử dụng, chỉ cần nhập địa chỉ email trên trang chủ AHEM.
 • Không cần đăng ký / đăng ký.
 • Email sẽ tự động bị xóa sau vài giờ.

Hướng dẫn cài đặt AHEM

Yêu cầu tối thiểu:

* Vì AHEM là một ứng dụng được chạy độc lập trên nền Linux (không có sẵn trên các panel quản lý hiện tại)

Yêu cầu trên VPS/Server:

 • Được cài đặt Nodejs phiên bản lớn hơn v10 (hướng dẫn cài đặt Nodejs)
 • Được cài đặt sẵn angular cli globally (gỡ và chạy lệnh: npm install -g @angular/cli)
 • Được cài đặt sẵn mongodb

Cài đặt:

Chạy các lệnh theo thứ tự như sau

# clone the repository
git clone https://github.com/o4oren/Ad-Hoc-Email-Server.git
cd Ad-Hoc-Email-Server
npm install

# builds the project.
npm run build:ssr

# there are other, convenience options for build and run in development mode.
# for development:
npm run startDev

# for prod:
# will run the backend which will also serve the front end from the `dist` folder.
node ahem.js

Cấu hình Server:

AHEM sử dụng một số biến môi trường để cấu hình. Chúng có thể được thiết lập bằng tệp .env (xem tài liệu dotEnv). Nếu không tìm thấy tệp .env, bạn chỉ có thể tạo mới tệp .env và sao chép nội dung từ .env.sample

Giải thích các thông số cấu hình:

Tham sốMô tả
serverBaseUriĐịa chỉ API server.
mongoConnectUrlURL kết nối mongodb ở dạng “mongodb://localhost:27017/ahem”.
appListenPortCổng mà ứng dụng Node sẽ liên kết tới.
smtpPortCổng của máy chủ SMTP. Lưu ý rằng theo mặc định, nó được đặt thành 2525 – điều này được thực hiện cho mục đích thử nghiệm, vì trên nhiều hệ thống, chỉ tài khoản hệ thống mới có thể nghe trên cổng 25.
Bạn cần phải allow port 2525 và cả 25 để có thể hoạt động ứng dụng.
emailDeleteIntervalThời gian tính bằng giây giữa các độ tuổi sẽ kiểm tra việc xóa các tệp cũ.
emailDeleteAgeThời gian tính bằng giây mà các email sẽ bị xóa.
allowedDomainsDanh sách các miền email được phép chạy trên hệ thống. Các miền này sẽ được máy chủ cho phép dưới dạng mục RCPT TO. Định dạng: [“my.domain.com”, “my.second-domain.com”].
customTextChuỗi HTML sẽ thay thế văn bản mặc định trong trang chủ.
allowAutocompleteNếu được đặt thành false, sẽ ngăn người dùng tự động hoàn thành trong giao diện.
jwtSecretThe JWT secret, if using token authentication.
jwtExpiresInJWT token TTL in seconds. -1 means token validation is not enforced.
maxAllowedApiCallsIf using token validation, this is the amount of API calls a token is allowed to make.
Bảng tham số

Bên trên mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình AHEM Server, là bước đầu tiên. Tiếp theo là cài đặt Mail Server.

Cài đặt Mail Server:

Các bạn có thể tham khảo cấu hình Mail Server trên aaPanel tại trang hướng dẫn cài đặt Mail Server trên aaPanel.

Bước cuối cùng là thực hiện trỏ bảng ghi tên miền về Email Server vừa tạo

Cấu hình bản ghi tên miền:

Sau khi đã lấy được các bản ghi DNS. Bạn tiếp hành cấu hình lên máy chủ DNS bạn tương ứng với các bản ghi sau.

Cấu hình bảng ghi tên miền (đây là mẫu, bạn vui lòng cấu hình theo server của bạn)
 • MX: (mail exchanger) record là một bản ghi trong DNS zone xác định mail server nào chịu trách nhiệm nhận email
 • SPF(SPF Record – Sender Policy Framework) là một cách thức để xác nhận một email server có được phép gửi email dưới tên một domain nào đó không
 • DKIM: (Domain Keys Identified Mail) là một phương thức giúp xác nhận các email thông qua chữ ký số của miền gửi thư, việc này giúp tránh email giả mạo
 • DMARC: là một tiêu chuẩn để chặn spammer khỏi việc sử dụng domain của người sở hữu mà không được sự cho phép của họ mà ta hay gọi nó là spoofing

Sau khi cập nhật đầy đủ các bản thi mail và Verify thành công bạn sẽ thấy các dấu ✅ và chữ OK

Đến đây là bạn đã hoàn thành được toàn bộ quá trình cài đặt AHEM Email Server.

Truy cập trang của bạn và tạo mail thử nghiệm thành quả ngay thôi.

Khả Hân

"Hãy bước đi, vì phía trước là mặt trời". Các bạn thấy bài viết mình chia sẻ hãy chia sẻ giúp mình nhớ <3. Củm ơn các tình iu đã đọc bài của mình<3.

Bài viết liên quan

Back to top button