Kiến thức cơ bảnKinh nghiệmSeries hướng dẫn

Hướng dẫn tạo cảnh báo AdBlocker cho Website

AdBlocker là một tiện ích lọc nội dung hoặc chặn các quảng cáo trên trình duyệt. Nó giúp người dùng ngăn chặn các quảng cáo và các cửa sổ bật lên không mong muốn. Nhưng website có thu nhập chủ yếu nhờ quảng cáo sẽ cần phải thông báo cho người dùng biết phải tắt bỏ AdBlock để hiển thị quảng cáo vì nó làm giảm thu nhập của website.

Và bài viết này như bạn có thể thấy ở thumbnail, sẽ có một hộp thoại hiện lên thông báo cho người truy cập rằng họ đang sử dụng AdBlock. Nếu người dùng đã bật AdBlocker thì thông báo này sẽ được hiển thị và nếu không thì thông báo này sẽ không được hiển thị.

Hướng dẫn tạo cảnh báo phát hiện AdBlock cho Website

Xem các khuyến mãi hosting, tên miền, VPS ngay tại trang khuyến mãi

Chia sẻ code cảnh báo phát hiện AdBlocker sử dụng Javascript

Bước 1: Thêm code HTML dưới đây vào phí trước thẻ đóng </body>.

<div id='ch-detect'></div>
<div class='ch-bg-effect'></div>
<div class='ch-popup-box'>
	<div class='content'>
		<div class='warn-icon'>
			<span class='icon'><i class='has-svg-icon icon-exclamation'></i></span>
		</div>
		<h2>AdBlock Detected!</h2>
		<p>Our website is made possible by displaying ads. Please whitelist our site to copy the given source codes. <a href='#!' target='_blank'>Read more</a></p>
		<button class='dismiss-btn'>Okay, I'll Whitelist</button>
	</div>
</div>

Bước 2: Thêm đoạn code CSS dưới đây vào trong website của bạn.

Nhớ chỉnh lại cho phù hợp với Website của bạn nhé.

.ch-popup-box{box-sizing:unset;position: fixed;max-width: 420px;top: 50%;left: 50%;width: 100%;padding: 40px 50px;background:var(--white) url(https://i.imgur.com/rgHqHhd.png) no-repeat right bottom;background-size:100px;border-radius:4px;opacity: 0;z-index: 2147483647;pointer-events: none;transform: translate(-50%, -50%) scale(1.2);box-shadow: 10px 10px 15px rgba(0,0,0,0.06);transition: opacity 0.2s 0s ease-in-out,transform 0.2s 0s ease-in-out;}
.ch-popup-box.show{opacity: 1;pointer-events: auto;transform: translate(-50%, -50%) scale(1);}
@media screen and (max-width: 600px){.ch-popup-box{transform: translate(-50%, -50%) scale(0.7);}.ch-popup-box.show{transform: translate(-50%, -50%) scale(0.9);}.ch-popup-box h2{text-align: center;}}
.ch-bg-effect{backdrop-filter:blur(2px) sepia() brightness(0.5) grayscale(1);position: fixed;left: 0;top: 0;z-index: 2147484000;height: 100%;width: 100%;background:rgba(0,0,0,.2);opacity: 0;pointer-events: none;transition: opacity 0.3s ease;}
.ch-bg-effect.show{opacity: 1;pointer-events: auto;}
.ch-popup-box .content,.ch-popup-box .content .warn-icon,.ch-popup-box .warn-icon .icon{display: flex;align-items: center;justify-content: center;}
.ch-popup-box .content{flex-direction: column;}
.ch-popup-box .content .warn-icon{height:115px;width:115px;border-radius:50%;background:#66689c}
.ch-popup-box .warn-icon .icon{height: 100px;width:100px;background:#fff;border-radius:inherit}
.ch-popup-box .content h2{margin: 0;margin-top: 40px;font-size: 32px;font-weight: 600;letter-spacing:1px}
.ch-popup-box .content p{margin: 0;font-size: 19px;text-align: center;margin-top: 23px;line-height: 30px}
.ch-popup-box .content p a{color: #7577a9}
.ch-popup-box .content p a:hover{text-decoration: underline;}
.ch-popup-box .content .dismiss-btn{margin-top:30px;padding:15px 27px;font-size:18px;border:none;outline:none;color:#fff;cursor:pointer;border-radius:50px;background:#7577a9;transition:background 0.3s ease;}
.ch-popup-box .content .dismiss-btn:hover{background: #66689c;}
.icon-exclamation:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg width='24' height='24' fill='%2366689c' viewBox='0 0 1000 1000' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d=' M 526 150C 576 150 602 175 601 224C 600 300 600 350 575 525C 570 560 560 575 525 575C 525 575 475 575 475 575C 440 575 430 560 425 525C 400 355 400 300 400 226C 400 175 425 150 475 150M 500 650C 527 650 552 661 571 679C 589 698 600 723 600 750C 600 805 555 850 500 850C 445 850 400 805 400 750C 400 723 411 698 429 679C 448 661 473 650 500 650C 500 650 500 650 500 650'/%3E%3C/svg%3E");width:80px;height:80px;background-size:100%;content:"";display:inline-block;vertical-align:middle}

Cuối cùng: Thêm code JavsScript dưới đây vào phía dưới đoạn HTML vừa chèn.

<script>//<![CDATA[
window.addEventListener('load',function(){
  const detectElem = document.querySelector("#ch-detect");
  const adBlockPopup = document.querySelector(".ch-popup-box");
  const dismissBtn = adBlockPopup.querySelector(".dismiss-btn");
  const BgEffect = document.querySelector(".ch-bg-effect");
  let adClasses = ["ad", "ads", "adsbox", "doubleclick", "ad-placement", "ad-placeholder", "adbadge", "BannerAd"];
  for(let item of adClasses){
   detectElem.classList.add(item);
  }
  let getProperty = window.getComputedStyle(detectElem).getPropertyValue("display");
  if(!adBlockPopup.classList.contains("show")){
   getProperty == "none" ? adBlockPopup.classList.add("show") : adBlockPopup.classList.remove("show");
   getProperty == "none" ? BgEffect.classList.add("show") : BgEffect.classList.remove("show");
  }
  dismissBtn.addEventListener("click", ()=>{
   adBlockPopup.classList.remove("show");
	 BgEffect.classList.remove("show");
  });
})
//]]></script>

Lời kết

Tuy việc thông báo như trên có hơi khó chịu với người dùng khi truy cập những bài viết có nội dung trên trang web. Các bạn hãy sử dụng cho hợp lý để tránh gây kho chịu nhé!

AdBlocker là gì ?

AdBlocker là một tiện ích lọc nội dung hoặc chặn các quảng cáo trên trình duyệt. Nó giúp người dùng ngăn chặn các quảng cáo và các cửa sổ bật lên không mong muốn

Khả Hân

"Hãy bước đi, vì phía trước là mặt trời". Các bạn thấy bài viết mình chia sẻ hãy chia sẻ giúp mình nhớ <3. Củm ơn các tình iu đã đọc bài của mình<3.

Bài viết liên quan

Back to top button