Kinh nghiệmSeries hướng dẫn

Hướng dẫn tạo trình phát nhạc cho website

Tiện ích trình phát nhạc sử dụng JavaScript này có các chức năng phát lặp bài nhạc, phát lặp danh sách nhạc, phát ngẫu nhiên các bài nhạc trong danh sách và các nút play/pause, bài trước bài sau. Bạn cũng có thể xem được danh sách các bài nhạc và bài nhạc đang phát hiện tại trong danh sách.

Hướng dẫn tạo trình phát nhạc cho website

Chia sẻ code hiển thị trình phát nhạc sử dụng JavaScript

Bước 1: Bạn thêm đoạn code HTML sau vào vị trí bạn muốn hiển thị trình phát nhạc.

<div class='music-box'>
	<div class='top-bar'>
		<i class='has-svg-icon music-more'></i>
		<span>Now Playing</span>
		<i class='has-svg-icon music-horiz'></i>
	</div>
	<div class='img-area'>
		<img alt='' loading='lazy' src='' title='' />
	</div>
	<div class='song-details'>
		<p class='name'></p>
		<p class='artist'></p>
	</div>
	<div class='progress-area'>
		<div class='progress-bar'>
			<audio id='main-audio' src=''></audio>
		</div>
		<div class='song-timer'>
			<span class='current-time'>0:00</span>
			<span class='max-duration'>0:00</span>
		</div>
	</div>
	<div class='controls'>
		<i class='has-svg-icon music-repeat' id='repeat-plist' title='Playlist looped'><span>repeat</span></i>
		<i class='has-svg-icon music-skippre' id='prev'></i>
		<div class='play-pause'>
			<i class='has-svg-icon music-play play'></i>
		</div>
		<i class='has-svg-icon music-skipnext' id='next'></i>
		<i class='has-svg-icon music-queue' id='more-music'></i>
	</div>
	<div class='slider_volumn'>
		<i class='has-svg-icon icon-volume-down' id='min-volume'></i>
		<input class='volume_slider' max='100' min='1' onchange='setVolume()' type='range' value='100' />
		<i class='has-svg-icon icon-volume-up' id='max-volume'></i>
	</div>
	<div class='music-list'>
		<div class='header-music'>
			<div class='row-music'>
				<i class='has-svg-icon list music-queuemenu'></i>
				<span>Music list</span>
			</div>
			<i class='has-svg-icon music-close' id='close'></i>
		</div>
		<ul>
		</ul>
	</div>
</div>

Bước 2: Thêm đoạn CSS sau vào giao diện hoặc là file CSS của bạn. Lưu ý bạn nhớ chỉnh sửa lại CSS cho phù hợp với website của bạn nhé.

.music-box{max-width:300px;width:100%;padding:10px;overflow:hidden;position:relative;background:#fff;box-shadow:0 6px 15px 0 12px 25px 0 rgb(30 30 30 / 4%)}
.music-box i{cursor:pointer}
.top-bar,.progress-area .song-timer,.music-list .header-music,.music-list ul li{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between}
.controls{display:flex;align-items:center;justify-content:space-evenly}
.top-bar span{font-size:16px;margin-left:-3px;color:#555}
.img-area{width:185px;height:185px;position:relative;overflow:hidden;margin:15px auto 0;border:5px solid #fff;border-radius:50%;box-shadow:0 6px 12px rgba(0,0,0,0.09)}
.img-area:before{content:'';position:absolute;top:50%;left:50%;width:20px;height:20px;transform:translate(-50%, -50%);background-color:#d6dee7;border-radius:50%;box-shadow:inset 0 0 0 2px #fff;z-index:2}
.img-area img{width:100%;height:100%;border-radius:50%;object-fit:cover}
.music-box.paused .img-area img{animation: rotateAlbumArt 3s linear 0s infinite forwards}
.song-details{text-align:center;margin:20px 0}
.song-details p{color:#666}
.song-details .name{font-size:16px}
.song-details .artist{font-size:13px;opacity:.9;line-height:35px}
.progress-area{height:10px;width:100%;border-radius:50px;background:#f0f0f0;cursor:pointer}
.progress-area .progress-bar{height:inherit;width:0;position:relative;border-radius:inherit;background:linear-gradient(90deg,#7577a9 0%,#66689c 100%)}
.progress-area .song-timer{margin-top:5px}
.song-timer span{font-size:13px;color:#666}
.controls{margin:30px 0 20px}
.controls .play-pause{height:30px;width:30px;display:flex;cursor:pointer;align-items:center;justify-content:center;border-radius:50%;background:#fff}
.play-pause::before{position:absolute;content:"";height:30px;width:30px;border-radius:inherit;background:linear-gradient(#7577a9 0%,#66689c 100%)}
.play-pause i{position:absolute}
.music-list{position:absolute;background:#fff;width:100%;left:0;bottom:-55%;opacity:0;pointer-events:none;z-index:5;padding:15px 30px;box-shadow:0 -5px 10px rgba(0,0,0,0.05);transition:all .15s ease-out}
#repeat-plist > span{display:none}
.music-list.show{bottom:0;opacity:1;pointer-events:auto}
.header-music .row-music{display:flex;align-items:center;font-size:19px}
.header-music .row-music i{cursor:default}
.header-music .row-music span{margin-left:5px;font-size:15px;color:#666666}
.music-list ul{margin:10px 0!important;max-height:260px;overflow:auto}
.music-list ul::-webkit-scrollbar{width:0}
.music-list ul li{list-style:none;display:flex;cursor:pointer;padding-bottom:10px;margin-bottom:10px;color:#666;border-bottom:1px solid #E5E5E5}
.music-list ul li:last-child{border-bottom:0}
.music-list ul li .row span{font-size:15px}
.music-list ul li .row p{opacity:.9;font-size:13px;margin-top:5px}
ul li .audio-duration{font-size:13px}
ul li.playing{pointer-events:none;color:#66689c}
.slider_volumn{display:flex;justify-content:center;align-items:center}
.volume_slider{height:10px;width:100%;border-radius:50px;background:#f0f0f0;cursor:pointer;padding:0;overflow:hidden; -webkit-transition: .2s;transition: opacity .2s;-webkit-appearance:none}
.volume_slider::-webkit-slider-thumb{-webkit-appearance:none;appearance:none;width: 10px;height: 10px;background:#66689c;cursor: pointer;border-radius:0 50% 50% 0;box-shadow:-350px 0px 0px 340px #66689c}
.volume_slider::-moz-range-thumb {width:10px;height:10px;background:#66689c;cursor:pointer}
@keyframes rotateAlbumArt{0%{ transform: rotateZ(0)}100%{ transform: rotateZ(360deg)}}
.has-svg-icon:before{background-size:100%;content:"";display:inline-block;vertical-align:middle}
.music-more:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%23666666' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M16.59 8.59L12 13.17 7.41 8.59 6 10l6 6 6-6z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.music-horiz:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%23666666' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M6 10c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-.9 2-2-.9-2-2-2zm12 0c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-.9 2-2-.9-2-2-2zm-6 0c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-.9 2-2-.9-2-2-2z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.music-play:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%23ffffff' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M8 5v14l11-7z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:23px;height:23px}
.music-pause:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%23ffffff' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M6 19h4V5H6v14zm8-14v14h4V5h-4z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:23px;height:23px}
.music-skippre:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M6 6h2v12H6zm3.5 6l8.5 6V6z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.music-skipnext:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M6 18l8.5-6L6 6v12zM16 6v12h2V6h-2z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.music-repeat:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M7 7h10v3l4-4-4-4v3H5v6h2V7zm10 10H7v-3l-4 4 4 4v-3h12v-6h-2v4z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.music-repeatone:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M7 7h10v3l4-4-4-4v3H5v6h2V7zm10 10H7v-3l-4 4 4 4v-3h12v-6h-2v4zm-4-2V9h-1l-2 1v1h1.5v4H13z'/%3E%3C/svg%3E ");width:20px;height:20px}
.music-shuffle:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M10.59 9.17L5.41 4 4 5.41l5.17 5.17 1.42-1.41zM14.5 4l2.04 2.04L4 18.59 5.41 20 17.96 7.46 20 9.5V4h-5.5zm.33 9.41l-1.41 1.41 3.13 3.13L14.5 20H20v-5.5l-2.04 2.04-3.13-3.13z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.music-queue:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' enable-background='new 0 0 24 24' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cg%3E%3Crect fill='none' height='24' width='24'/%3E%3C/g%3E%3Cg%3E%3Cpath d='M15,6H3v2h12V6z M15,10H3v2h12V10z M3,16h8v-2H3V16z M17,6v8.18C16.69,14.07,16.35,14,16,14c-1.66,0-3,1.34-3,3s1.34,3,3,3 s3-1.34,3-3V8h3V6H17z'/%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.music-queuemenu:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%23666666' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' enable-background='new 0 0 24 24' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cg%3E%3Crect fill='none' height='24' width='24'/%3E%3C/g%3E%3Cg%3E%3Cpath d='M15,6H3v2h12V6z M15,10H3v2h12V10z M3,16h8v-2H3V16z M17,6v8.18C16.69,14.07,16.35,14,16,14c-1.66,0-3,1.34-3,3s1.34,3,3,3 s3-1.34,3-3V8h3V6H17z'/%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:23px}
.music-close:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%23666666' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath d='M24 20.188l-8.315-8.209 8.2-8.282-3.697-3.697-8.212 8.318-8.31-8.203-3.666 3.666 8.321 8.24-8.206 8.313 3.666 3.666 8.237-8.318 8.285 8.203z'/%3E%3C/svg%3E");width:11px;height:11px}
.icon-volume-up:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M3 9v6h4l5 5V4L7 9H3zm13.5 3c0-1.77-1.02-3.29-2.5-4.03v8.05c1.48-.73 2.5-2.25 2.5-4.02zM14 3.23v2.06c2.89.86 5 3.54 5 6.71s-2.11 5.85-5 6.71v2.06c4.01-.91 7-4.49 7-8.77s-2.99-7.86-7-8.77z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.icon-volume-down:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M18.5 12c0-1.77-1.02-3.29-2.5-4.03v8.05c1.48-.73 2.5-2.25 2.5-4.02zM5 9v6h4l5 5V4L9 9H5z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}

Bước 3: Thêm đoạn JavaScript sau vào giao diện hoặc là file JS của bạn. Ở đây mình tạo JS dạng Array để thêm danh sách các bài nhạc.

// Để thêm nhạc bạn sao chép và chỉnh sửa bên trong đoạn array như sau
//  {
//   name: "Tên bài nhạc",
//   artist: "Nghệ sĩ",
//   img: "Tên đường dẫn hình ảnh",
//   src: "Tên đường dẫn theo bài nhạc"
//  }
let allMusic = [
  {
    name: "Harley Bird - Home",
    artist: "Jordan Schor",
    img: "https://cdn.jsdelivr.net/gh/ngylduy/storage/image/music-1.jpg",
    src: "https://ia801400.us.archive.org/27/items/music_20210917/music-1.mp3",
    id: "m1"
  },
  {
    name: "Ikson Anywhere – Ikson",
    artist: "Audio Library",
    img: "https://cdn.jsdelivr.net/gh/ngylduy/storage/image/music-2.jpg",
    src: "https://ia801400.us.archive.org/27/items/music_20210917/music-2.mp3",
    id: "m2"
  },
  {
    name: "Beauz & Jvna - Crazy",
    artist: "Beauz & Jvna",
    img: "https://cdn.jsdelivr.net/gh/ngylduy/storage/image/music-3.jpg",
    src: "https://ia801400.us.archive.org/27/items/music_20210917/music-3.mp3",
    id: "m3"
  },
  {
    name: "Hardwind - Want Me",
    artist: "Mike Archangelo",
    img: "https://cdn.jsdelivr.net/gh/ngylduy/storage/image/music-4.jpg",
    src: "https://ia801400.us.archive.org/27/items/music_20210917/music-4.mp3",
    id: "m4"
  },
  {
    name: "Jim - Sun Goes Down",
    artist: "Jim Yosef x Roy",
    img: "https://cdn.jsdelivr.net/gh/ngylduy/storage/image/music-5.jpg",
    src: "https://ia801400.us.archive.org/27/items/music_20210917/music-5.mp3",
    id: "m5"
  },
  {
    name: "Lost Sky - Vision NCS",
    artist: "NCS Release",
    img: "https://cdn.jsdelivr.net/gh/ngylduy/storage/image/music-6.jpg",
    src: "https://ia801400.us.archive.org/27/items/music_20210917/music-6.mp3",
    id: "m6"
  }
];

Bước cuối: Tiếp tục thêm đoạn JavaScript sau, đoạn JavaScript này là các function và event cho trình phát nhạc.

const wrapper = document.querySelector(".music-box"),
  musicImg = wrapper.querySelector(".img-area img"),
  musicName = wrapper.querySelector(".song-details .name"),
  musicArtist = wrapper.querySelector(".song-details .artist"),
  playPauseBtn = wrapper.querySelector(".play-pause"),
  prevBtn = wrapper.querySelector("#prev"),
  nextBtn = wrapper.querySelector("#next"),
  mainAudio = wrapper.querySelector("#main-audio"),
  progressArea = wrapper.querySelector(".progress-area"),
  progressBar = progressArea.querySelector(".progress-bar"),
  musicList = wrapper.querySelector(".music-list"),
  moreMusicBtn = wrapper.querySelector("#more-music"),
  closemoreMusic = musicList.querySelector("#close"),
  volumeslider = wrapper.querySelector(".volume_slider"),
  maxvolum = wrapper.querySelector("#max-volume"),
  minvolum = wrapper.querySelector("#min-volume");
let musicIndex = Math.floor((Math.random() * allMusic.length) + 1);
isMusicPaused = true;
curr_track = mainAudio;
window.addEventListener("load", () => {
  loadMusic(musicIndex);
  playingSong();
});
function loadMusic(indexNumb) {
  musicName.innerText = allMusic[indexNumb - 1].name;
  musicArtist.innerText = allMusic[indexNumb - 1].artist;
  musicImg.alt = allMusic[indexNumb - 1].artist;
  musicImg.title = allMusic[indexNumb - 1].artist;
  musicImg.src = allMusic[indexNumb - 1].img;
  mainAudio.src = allMusic[indexNumb - 1].src;
}
function playMusic() {
  wrapper.classList.add("paused");
  playPauseBtn.querySelector("i").classList.remove("music-play");
  playPauseBtn.querySelector("i").classList.add("music-pause");
  mainAudio.play();
}
function pauseMusic() {
  wrapper.classList.remove("paused");
  playPauseBtn.querySelector("i").classList.remove("music-pause");
  playPauseBtn.querySelector("i").classList.add("music-play");
  mainAudio.pause();
}
function prevMusic() {
  musicIndex--;
  musicIndex < 1 ? musicIndex = allMusic.length : musicIndex = musicIndex;
  loadMusic(musicIndex);
  playMusic();
  playingSong();
}
function nextMusic() {
  musicIndex++;
  musicIndex > allMusic.length ? musicIndex = 1 : musicIndex = musicIndex;
  loadMusic(musicIndex);
  playMusic();
  playingSong();
}
playPauseBtn.addEventListener("click", () => {
  const isMusicPlay = wrapper.classList.contains("paused");
  isMusicPlay ? pauseMusic() : playMusic();
  playingSong();
});
prevBtn.addEventListener("click", () => {
  prevMusic();
});
nextBtn.addEventListener("click", () => {
  nextMusic();
});
mainAudio.addEventListener("timeupdate", (e) => {
  const currentTime = e.target.currentTime;
  const duration = e.target.duration;
  let progressWidth = (currentTime / duration) * 100;
  progressBar.style.width = `${progressWidth}%`;
  let musicCurrentTime = wrapper.querySelector(".current-time"),
    musicDuartion = wrapper.querySelector(".max-duration");
  mainAudio.addEventListener("loadeddata", () => {
    let mainAdDuration = mainAudio.duration;
    let totalMin = Math.floor(mainAdDuration / 60);
    let totalSec = Math.floor(mainAdDuration % 60);
    if (totalSec < 10) {
      totalSec = `0${totalSec}`;
    }
    musicDuartion.innerText = `${totalMin}:${totalSec}`;
  });
  let currentMin = Math.floor(currentTime / 60);
  let currentSec = Math.floor(currentTime % 60);
  if (currentSec < 10) {
    currentSec = `0${currentSec}`;
  }
  musicCurrentTime.innerText = `${currentMin}:${currentSec}`;
});
progressArea.addEventListener("click", (e) => {
  let progressWidth = progressArea.clientWidth;
  let clickedOffsetX = e.offsetX;
  let songDuration = mainAudio.duration;
  mainAudio.currentTime = (clickedOffsetX / progressWidth) * songDuration;
  playMusic();
  playingSong();
});
const repeatBtn = wrapper.querySelector("#repeat-plist span");
wrapper.querySelector("#repeat-plist").addEventListener("click", () => {
  let getText = repeatBtn.innerText;
  switch (getText) {
    case "repeat":
      repeatBtn.innerText = "repeat_one";
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").classList.toggle("music-repeat");
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").classList.toggle("music-repeatone");
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").setAttribute("title", "Song looped");
      break;
    case "repeat_one":
      repeatBtn.innerText = "shuffle";
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").classList.toggle("music-repeatone");
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").classList.toggle("music-shuffle");
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").setAttribute("title", "Playback shuffled");
      break;
    case "shuffle":
      repeatBtn.innerText = "repeat";
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").classList.toggle("music-shuffle");
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").classList.toggle("music-repeat");
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").setAttribute("title", "Playlist looped");
      break;
  }
});
mainAudio.addEventListener("ended", () => {
  let getText = repeatBtn.innerText;
  switch (getText) {
    case "repeat":
      nextMusic();
      break;
    case "repeat_one":
      mainAudio.currentTime = 0;
      loadMusic(musicIndex);
      playMusic();
      break;
    case "shuffle":
      let randIndex = Math.floor((Math.random() * allMusic.length) + 1);
      do {
        randIndex = Math.floor((Math.random() * allMusic.length) + 1);
      } while (musicIndex == randIndex);
      musicIndex = randIndex;
      loadMusic(musicIndex);
      playMusic();
      playingSong();
      break;
  }
});
moreMusicBtn.addEventListener("click", () => {
  musicList.classList.toggle("show");
});
closemoreMusic.addEventListener("click", () => {
  moreMusicBtn.click();
});
const ulTag = wrapper.querySelector("ul");
for (let i = 0; i < allMusic.length; i++) {
  let liTag = `<li li-index="${i + 1}">
        <div class="row">
         <span>${allMusic[i].name}</span>
         <p>${allMusic[i].artist}</p>
        </div>
        <span id="${allMusic[i].id}" class="audio-duration">3:40</span>
        <audio class="${allMusic[i].id}" src="${allMusic[i].src}"></audio>
       </li>`;
  ulTag.insertAdjacentHTML("beforeend", liTag);
  let liAudioDuartionTag = ulTag.querySelector(`#${allMusic[i].id}`);
  let liAudioTag = ulTag.querySelector(`.${allMusic[i].id}`);
  liAudioTag.addEventListener("loadeddata", () => {
    let duration = liAudioTag.duration;
    let totalMin = Math.floor(duration / 60);
    let totalSec = Math.floor(duration % 60);
    if (totalSec < 10) {
      totalSec = `0${totalSec}`;
    };
    liAudioDuartionTag.innerText = `${totalMin}:${totalSec}`;
    liAudioDuartionTag.setAttribute("t-duration", `${totalMin}:${totalSec}`);
  });
}
function playingSong() {
  const allLiTag = ulTag.querySelectorAll("li");

  for (let j = 0; j < allLiTag.length; j++) {
    let audioTag = allLiTag[j].querySelector(".audio-duration");

    if (allLiTag[j].classList.contains("playing")) {
      allLiTag[j].classList.remove("playing");
      let adDuration = audioTag.getAttribute("t-duration");
      audioTag.innerText = adDuration;
    }
    if (allLiTag[j].getAttribute("li-index") == musicIndex) {
      allLiTag[j].classList.add("playing");
      audioTag.innerText = "Playing";
    }
    allLiTag[j].setAttribute("onclick", "clicked(this)");
  }
}
function clicked(element) {
  let getLiIndex = element.getAttribute("li-index");
  musicIndex = getLiIndex;
  loadMusic(musicIndex);
  playMusic();
  playingSong();
}
function setVolume() {
  curr_track.volume = volumeslider.value / 100;
}
maxvolum.addEventListener("click", () => {
  curr_track.volume = 1;
  volumeslider.value = 100
})
minvolum.addEventListener("click", () => {
  curr_track.volume = 0.01;
  volumeslider.value = 0
})

Như vậy là bài viết này mình đã chia sẻ cho các bạn tạo trình phát nhạc sử dụng JavaScript rồi. Bạn nào không hiểu đoạn nào hay lỗi gì thì cứ comments bên dưới bài viết này mình sẽ hỗ trợ nhé!

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các chương trình khuyến mãi hosting, tên miền, vps tại trang khuyến mãi.

Khả Hân

"Hãy bước đi, vì phía trước là mặt trời". Các bạn thấy bài viết mình chia sẻ hãy chia sẻ giúp mình nhớ <3. Củm ơn các tình iu đã đọc bài của mình<3.

Bài viết liên quan

Back to top button